1: 100 = 500 ppm?

Ý nghĩa của tỷ lệ pha loãng là gì, nếu bạn không biết nồng độ xuất xứ?

Máy đo kỹ thuật số

Products model
Play

Play

Xem ngay

SNQ