1: 100 = 500 ppm?

Ý nghĩa của tỷ lệ pha loãng là gì, nếu bạn không biết nồng độ xuất xứ?

Máy đo kỹ thuật số

SNQ

  • b-facebook

© 2014 by Sennotek Taiwan.   Emai: angelowan1234@gmail.com, Tel: +886-3-5301345, Fax: +886-3-5300401 Add: No. 516, Sec. 4, Junghwa Rd., Hsinchu, Taiwan