top of page

1: 100 = 500 ppm?

Ý nghĩa của tỷ lệ pha loãng là gì, nếu bạn không biết nồng độ xuất xứ?

Máy đo kỹ thuật số

Products model
Play

Play

Xem ngay

SNQ

bottom of page